כשירות תרבותית ארגונית כוללת, בדרך כלל:

  • מדיניות למתן שירות מותאם תרבותית
  • גיוון והכללה בהעסקת עובדים וניהולם
  • הנגשה לשונית של השירותים והמידע בארגון
  • הכשרה מתמדת לכלל העובדים בארגון, למתן שירות אפקטיבי בחברה רב-תרבותית
  • קשר ממוסד עם הקהילה הצורכת את שירותי הארגון
  • העברת מידע לקהילה באמצעות הרצאות, סדנאות, ופיתוח חומרי מידע מותאמים תרבותית